Een uitvaart regelen

Bij het regelen van een uitvaart komt vaak veel kijken. Om u of uw nabestaande hierbij op weg te helpen hebben wij hiernaast een overzicht gemaakt van een aantal aanbieders die hierin gespecialiseerd zijn.

Voor het melden van een overlijden zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op, telefoonnummer 0900-2727607.

Vastleggen uitvaartwensen

Steeds meer mensen leggen vooraf hun wensen voor hun uitvaart vast. Dit kan schriftelijk (bijvoorbeeld in een officiële wilsbeschikking) en tegenwoordig ook online. Zorg dat uw wensen door de nabestaanden terug te vinden zijn, bijvoorbeeld bij het polisblad.

Uitvaartverzorgers

We hebben voor u een overzicht gemaakt van een aantal aanbieders die u kunnen helpen bij het verzorgen van de uitvaart.

Zoek een uitvaartverzorger

Heeft u zelf een dienstverlener gevonden? Dan is dit natuurlijk ook mogelijk.

Rouwkaarten

Rouwkaarten worden vaak gestuurd om bekenden van de overledene op de hoogte te brengen van het overlijden. Vaak kunt u bij een uitvaartverzorger kiezen uit een collectie rouwkaarten. U kunt er ook voor kiezen om zelf de rouwkaarten te ontwerpen; tegenwoordig zijn hier (online) heel veel mogelijkheden voor. Hieronder vindt u enkele websites waar u zelf een kaart kunt ontwerpen.

Zelf uw rouwkaarten maken:
www.e-rouwkaart.nl
www.hipdesign.nl/rouwkaarten
www.zelfrouwkaartmaken.nl

Rouwadvertenties

U kunt ervoor kiezen om een rouwadvertentie voor de overledene te laten plaatsen. Uw uitvaartverzorger helpt u graag bij het kiezen en laten plaatsen van de rouwadvertentie.
Een eigen ontwerp is ook vaak mogelijk. Hieronder vindt u enkele sites om zelf een rouwadvertentie vorm te geven.

Hier kunt u zelf een advertentie plaatsen:
www.e-rouwkaart.nl
www.familieberichtenonline.nl
www.familieberichtenopinternet.nl

Condoleance

Veel mensen vinden het prettig om per brief of kaart een condoleance toe te sturen aan de nabestaanden. U kunt zelf een kaart kiezen of ontwerpen. U kunt ook, in overleg met de nabestaanden, een online condoleanceregister openen. Hieronder een aantal van deze sites.

Condoleance online
www.condoleanceregister.nl
www.condoleance.nl
www.mensenlinq.nl

Condoleance kaart:
rouwbericht.rouwbrieven.nl/home

Rouwstoet

Een mooi ritueel bij de uitvaart is de rouwstoet: het verplaatsen van de overledene naar de locatie van de rouwdienst. Naast de klassieke, zwarte auto bestaan er steeds meer mogelijkheden voor dit transport. Hieronder vindt u meer informatie. 

Informatie over rouwvervoer:
www.rouwservice-nederland.nl
rouwvervoer.stijlentraditie.nl
www.uitvaartinfotheek.nl/overlijden/rouwvervoer.html

Rouwverwerking

Na een overlijden volgt vaak een periode van rouw. Nabestaanden kunnen voor de verwerking van hun verdriet hulp krijgen. Bekijk onderstaande websites voor meer informatie.

Informatie over rouwverwerking:
www.rouw.nl
www.landelijksteunpuntrouw.nl

Gedenkteken

Uw dierbare op een bijzondere manier herinneren kan op verschillende manieren. Bekijk onderstaande websites voor meer informatie.

Informatie over een gedenkteken:
www.gedenkteken.com
www.memorialgedenktekens.nl

Hulp voor de executeur

Executeur testamentair is de officiële benaming voor degene die verantwoordelijk is voor de erfenis. Hij of zij wordt aangewezen in een testament en zorgt ervoor dat alle wensen die opgenomen zijn in het testament, waar worden gemaakt. Al snel na het overlijden van een naaste zal de executeur in actie moeten komen om alles goed te laten verlopen. Hieronder vindt u een aantal punten die voor een executeur van belang zijn en informatie van instellingen die de executeur kunnen ondersteunen.

Checklist voor de executeur testamentair

Naast de uitvaart moet ook de erfenis worden geregeld. De executeur testamentair is degene die hiervoor verantwoordelijk is. Hieronder vindt u een aantal punten die voor een executeur van belang zijn:

  • De uitvaartverzorger kan u helpen snel aangifte te doen van het overlijden bij de afdeling Bevolking van het gemeentehuis in de plaats van overlijden.
  • De gemeente verstrekt ook de uittreksels uit het overlijdensregister; deze zijn onder andere nodig voor het verkrijgen van een verklaring van erfrecht en het aanvragen van nabestaandenpensioen.
  • Een notaris helpt u met het verdelen van de erfenis. Het eenvoudigst is dit te laten doen door de notaris die het eventuele testament is opgemaakt.
  • U moet meerdere organisaties informeren: de bank, verzekeringen, (sport-)verenigingen.
  • Denkt u ook aan het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar, de bank en bijvoorbeeld het opzeggen van uitkeringen of AOW?
  • Abonnementen kunt u opzeggen of, als u achterblijft als partner, op uw eigen naam laten overschrijven.
  • Als u achterblijft als partner moet u voor polissen die van kracht blijven (zorg-, opstal-, autoverzekering e.d.), naam- en poliswijzigingen doorvoeren.

Informatie voor de executeur
www.uitvaartinfotheek.nl/serviceverlening/executeurtestamentair.html
www.executeur.nl

Opzeggingen
www.opzeggen.nl