Ik mag vrij kiezen, ik zit niet vast aan één uitvaartcentrum of bedrijf.
 

Uitvaarten in andere culturen

Sommige mensen willen vanuit hun geloof een andere uitvaart dan in Nederland gebruikelijk is. Zo ondergaan overleden moslims een rituele wassing, willen zij vaak graag begraven worden (liefst zonder kist) in het land van herkomst en met het gezicht richting Mekka. Door de familie wordt vaak veertig dagen na overlijden elke avond voor de overledene gebeden. Na die veertig dagen wordt de rouwtijd voor de rest van de familie afgesloten met gebeden waarin gevraagd wordt om de overledene op te nemen in Djenna, het paradijs.

Naar Creoolse gewoonten volgen alle op de uitvaart aanwezige gasten (en dat zijn vaak alle personen die de overledene gekend heeft) zingend de kist. Daarbij maken de dragers van de kist bepaalde swingende danspasjes. Hiermee worden kwade geesten op een dwaalspoor gebracht.

Joden moeten begraven worden; cremeren is namelijk verboden in het Jodendom. De begrafenis moet zo snel mogelijk na overlijden plaatsvinden. Wanneer het lichaam van de overledene in de kist ligt, wordt er aarde uit Israël over het lichaam uitgestrooid of in een zakje onder het hoofd gelegd. Deze aarde geldt als teken van verbondenheid met het eigen land.