Vragen?Vragen?
036-8456456
Bel bij overlijdenBel bij overlijden
0900-2727607
Intermediair

Privacy

NorthWest Verzekeringen N.V. is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Zij onderschrijft de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens gaat NorthWest Verzekeringen N.V. zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.

In uw contacten met NorthWest Verzekeringen N.V. (hierna NorthWest), zoals bijvoorbeeld bij uw bezoek aan onze website, verkrijgen wij een aantal van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Wij respecteren de privacy van onze relaties waaronder de bezoekers van onze website. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij zorgen ook voor beveiliging van uw gegevens om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot die gegevens.

De verwerking van de persoonsgegevens is door NorthWest gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1383422.

Hoe krijgen wij uw gegevens?
Wij verkrijgen uw gegevens op een aantal manieren. Wanneer u onze website bezoekt laat u daarbij passief en mogelijk ook actief gegevens achter.

Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die bij het bezoeken van de website automatisch worden opgeslagen, zonder dat u zich daar wellicht van bewust bent. Daarbij kunt u denken aan het IP-adres, het besturingssysteem van uw computer en de browser die u gebruikt.

Actief verstrekte persoonsgegevens zijn de gegevens die u zelf op de website invult en aan ons doorzend zoals bijvoorbeeld bij de berekening van uw premie of met het invullen van een contactformulier.

Gebruik van functionele cookies
Onze website maakt gebruikt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst worden. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. De informatie die u zelf op onze website invult wordt onthouden voor de duur van uw bezoek. Dit cookie wordt gewist wanneer u de browsersessie beëindigd. Deze data wordt alleen geaggregeerd en kan niet herleid worden tot een computer of individu. Deze cookies worden alleen gebruikt voor de functionaliteit van de website.

Voor welke doelen gebruiken wij de door u actief verstrekte gegevens?
Berekenen Premie
Om een premieberekening te maken op deze website zijn bepaalde gegevens vereist. Wij slaan de door u ingevulde (persoons)gegevens op. Het gaat hier bijvoorbeeld om uw geboortedatum.

Bewaartermijn
De door u actief aan ons verstrekte gegevens zullen wij bewaren zolang noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Deze gegevens worden gewist wanneer u de browsersessie beëindigd.

Voor welke doelen gebruiken wij de door u passief verstrekte gegevens?
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden om statistische analyses met betrekking tot de website te kunnen maken. Onder algemene bezoekgegevens worden onder andere verstaan het IP-adres van uw computer, het tijdstip van het bezoek en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt.

Bewaartermijn
Wij bewaren passief verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Doorgeven (persoons)gegevens aan derden?
Wanneer wij een derde inschakelen om onze dienstverlening aan u uit te voeren, kunnen wij uw (persoons)gegevens aan die derde verstrekken voor zover nodig voor de dienstverlening. In geval van (een vermoeden van) fraude of misbruik van onze website of diensten kunnen wij de (persoons)gegevens overhandigen aan de daardoor (mogelijk) benadeelde partij en aan de bevoegde autoriteiten.

Wij zullen uw (persoons)gegevens nooit voor andere doelen aan derden verstrekken.

Inzage en wijziging van persoonsgegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw (persoons)gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring zonder (voorafgaande) berichtgeving hierover. Op ieder moment kunt u de dan actuele versie vinden op onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 januari 2015.