Bij overlijden

Ons Servicecentrum is 24 uur per dag en 7 dagen per week te bereiken op het nummer
0900-2727607.

Wanneer een van onze verzekerden komt te overlijden, kunnen de nabestaanden contact opnemen via dit nummer. Daarnaast zijn er ook nog andere zaken die na overlijden geregeld moeten worden. Hieronder vindt u een kort overzicht van deze zaken:

Checklist

  • Het overlijden moet door een arts worden vastgesteld. Deze maakt een document van overlijden op.
  • De arts zal ook het donorregister raadplegen om te kijken of de overledene donor is. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de keus van het donorschap aan de nabestaanden worden overgelaten.
  • Bel NorthWest 0900 – 2727607 om het sterfgeval door te geven. Op dat moment kunt u aangeven of u wilt dat wij een uitvaartondernemer voor u regelen of dat u dit zelf doet.
  • Ga na of er een testament is, of een andere vorm van wilsbeschikking. De overledene kan daarin mogelijk wensen voor de uitvaart hebben vastgelegd.
  • Informeer vrienden, bekenden en (indien van toepassing) de werkgever over het overlijden.
  • Vraag de uitvaartondernemer om een akte van overlijden. De akte van overlijden is nodig bij het regelen van een aantal formele zaken en voor bij de notaris.
  • Bedenk hoe de uitvaart moet worden vormgegeven. Had de overledene speciale wensen en zo ja - hoe kunt u deze het beste uitvoeren?

De nabestaanden worden door NorthWest bijgestaan met raad en daad. Natuurlijk nemen we zoveel mogelijk alle administratieve last uit handen. De facturen van uitvaartdienstverleners kunnen rechtstreeks naar ons worden opgestuurd. Klik hier voor het adres. U hoeft er alleen op te letten dat het totaal van de uitvaartkosten binnen de verzekerde waarde blijft.

NorthWest kent de branche goed en werkt onafhankelijk. Dat betekent dat wij u kunnen adviseren over en in contact kunnen brengen met vrijwel alle uitvaartverzorgers door heel Nederland. Op onze site vindt u een overzicht van verschillende organisaties die bekend zijn met vrijwel alle uitvaarttradities (denk bijvoorbeeld aan Christelijk, Islamitisch of andere religies en gewoonten). Deze zijn veelal aangesloten bij (een van de) kwaliteitslabels zoals bijvoorbeeld SKU (Stichting Keurmerk Uitvaartzorg).