Vragen?Vragen?
036-8456456
Bel bij overlijdenBel bij overlijden
0900-2727607
Intermediair

Disclaimer

De door NorthWest Verzekeringen N.V. verstrekte informatie is ontleend aan betrouwbare bronnen, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan NorthWest Verzekeringen N.V. niet instaan.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging door NorthWest Verzekeringen N.V. worden aangepast. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

NorthWest Verzekeringen N.V. kan niet garanderen dat de website foutloos is of ononderbroken functioneert.

NorthWest Verzekeringen N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site en de daarop verstrekte informatie.

NorthWest Verzekeringen N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door NorthWest Verzekeringen N.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van NorthWest Verzekeringen N.V.

De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt en mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De afnemer is verplicht aanwijzingen van NorthWest Verzekeringen N.V. over het gebruik van de informatie op te volgen.